Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Hned úvodem bychom Vás chtěli ujistit, že ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se udělat maximum pro jejich ochranu a splnění všech podmínek, které nám ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známé pod zkratkou GDPR.

Na této stránce zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem je shromažďujeme a jak je můžete spravovat, aktualizovat, exportovat a vymazat.

INFORMACE K UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto informace se vztahují k webovým stránkám https://kadernictviboleslav.cz jejichž provozovatelem je firma Torme s.r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4, 140 00, IČ: 05720966,  DIČ: CZ05720966  zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 269546 vedená u Městského soudu v Praze.
Tento dokument obsahuje pravidla, na jejichž základě jsou tyto informace shromažďovány a používány a také důvody pro používání těchto informací.

NÁKUP V E-SHOPU Kadeřnictví MAGIC HAIR

Děkujeme za Vaše rozhodnutí zakoupit produkty v e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete pro účely nákupu v e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR.
Chceme Vás ujistit, že všechny Vámi poskytnuté osobní údaje budeme využívat pouze pro účely nákupu, uzavření smluvního vztahu a účetní problematiky.
Tento informační list je zpracován plně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Toto nařízení mj. přesně definuje, jak máme s Vašimi osobními údaji zacházet, a říká, co je to osobní údaj nebo samotné zpracování osobních údajů.
Zjednodušeně se dá říci, že mezi zpracování osobních údajů patří jakákoliv operace s nimi spojená – vyhledání, uložení, filtrování nebo například i samotné zobrazení Vašeho jména. Bez Vašeho souhlasu bychom Vás tedy vůbec nemohli navázat smluvní vztah, poskytnout naše služby. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.

1) Účel zpracování osobních údajů
Vaše údaje budou zpracovávány pro účely Vašeho nákupu, uzavření smluvního vztahu a účetní problematiky.

2) Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až tří let), nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě, nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3) Jaké druhy údajů budou zpracovány
Aby byl Vaš nákup v našem e-shopu možný potřebujeme od Vás vyplnit základní údaje
– název firmy, u fyzické osoby podnikatele či fyzické osoby se jedná o jméno a příjmení, fakturační adresu či doručovací adresu, email, telefonní číslo, IČ a popřípadě DIČ, údaje o platbě a volitelných informací o uživatelském účtu, jako je uživatelské jméno a heslo.
Přidáním dalších údajů můžete rozšířit informace týkající se Vás či Vaší firmy. Tyto údaje můžete kdykoliv sám (sama) měnit, přidávat nebo mazat přímo ve svém uživatelském účtu v administračním rozhraní e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR. Sám (sama) tak můžete ovlivnit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nechcete, nemusíte nám tyto údaje vyplňovat. Nevyplněním těchto dalších údajů nebudou Vaše aktivity v e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR nijak omezeny.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud s námi uzavřete smluvní vztah, budeme některé z Vašich osobních údajů zpracovávat na základě jiného právního základu než je udělený souhlas. Např. z důvodu, že nám to nařizují zákony (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.
Chceme Vás také ujistit, že budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které nám sám (sama) poskytnete.

4) K jakým účelům Vaše osobní údaje využívat nikdy nebudeme
Abyste měl (a) jistotu, že Vaše osobní údaje nebudeme používat k jiným účelům, připravili jsme pro Vás přehled příkladů operací, ke kterým, bez Vašeho dalšího výslovného souhlasu, Vaše údaje nikdy využívat nebudeme:
– neposkytneme Vaše údaje našim klientům
– neposkytneme Vaše údaje dalším společnostem za účelem marketingových aktivit
– Vaše osobní údaje nebudeme automatizovaně zpracovávat a provádět tzv. profilování

5) Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@kadernictviboleslav.cz. Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou budete mít uvedenou jako kontaktní adresu ve svém profilu. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.
Při odvolání uděleného souhlasu nás můžete požádat, abychom Vám připravili přehled Vašich osobních údajů, které zpracováváme a poskytli Vám ho ve strojově čitelném formátu pro další využití.
Tento přehled si také můžete kdykoliv vyžádat v průběhu, kdy je budeme zpracovávat.
Pro jistotu Vám připomínáme, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným např. zákonným (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv, apod.) nebo v rámci oprávněného zájmu správce.

6) Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování. Veškeré úpravy si pak můžete provádět samostatně přímo ve svém uživatelském účtu v administračním rozhraní e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR. Je tak pouze na Vás, jaké údaje nám poskytnete.

7) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel e-shopu Kadeřnictví MAGIC HAIR na URL adrese https://kadernictviboleslav.cz/  firma Torme s.r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4, 140 00, IČ: 05720966,  DIČ: CZ05720966  zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 269546 vedená u Městského soudu v Praze.

8) Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv v pracovních dnech obrátit:
Jana Kysilková
Tel: +420 739 315 012
email: info@kadernictviboleslav.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / KOMUNIKACE S VÁMI

1. Informace, které shromažďujeme.
Shromažďujeme informace, které vyplníte do kontaktního formuláře, jako je například jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a popřípadě další dobrovolně uvedené údaje.

2. Za jakým účelem údaje shromažďujeme.
Údaje používáme, pro účely zkvalitnění služeb zákazníkům, k vyřízení Vašich požadavků a dotazů, abychom Vás mohli přímo kontaktovat a informovat o našich nových službách a změnách v poskytování našich služeb. A když kontaktujete naší firmu, ponecháme si záznam o Vašem požadavku, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů.

3. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat po dobu, po kterou bude trvat Váš zájem. Pokud nebudete mít zájem, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

4. Možnost odvolání uděleného souhlasu
Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat Váš požadavek na emailovou adresu: info@kadernictviboleslav.cz Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou budete mít uvedenou při vyplňování kontaktního formuláře, nebo předešlé emailové komunikaci s námi. Abychom si byli jistí, že přichází požadavek opravdu od Vás, budeme Vás případně pro potvrzení kontaktovat také telefonicky.
Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dojde k odstranění všech osobních údajů v našich databázích a systémech. Po odstranění údajů od nás do 30 dnů od Vašeho požadavku dostanete emailem oficiální potvrzení o výmazu.

5. Přístup k informacím
Kdykoliv v průběhu zpracovávání Vašich osobních údajů se nás můžete zeptat, jaké údaje o Vás zpracováváme. Máte také možnost požádat o úpravu, doplnění nebo vymazání Vašich údajů, nebo vnést námitku proti jejich zpracování.

6. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je a zpracování osobních údajů bude provádět provozovatel internetových stránek (e-shopu) na URL adrese https://kadernictviboleslav.cz firma Torme s.r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4, 140 00, IČ: 05720966,  DIČ: CZ05720966  zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 269546 vedená u Městského soudu v Praze.

7. Kontakt pro další informace
Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv v pracovních dnech obrátit na:
Jana Kysilková
Tel: +420 739 315 012
email: info@kadernictviboleslav.cz

SOUBORY COOKIE

Zásady používání souborů cookie ve smyslu GDPR

I naše internetové stránky https://kadernictviboleslav.cz/ používají soubory cookie, které pomáhají zkvalitňovat naše služby a zlepšovat tak Vaši spokojenost a to v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES.

Jaké soubory cookie používáme, a které používají naši partneři, k čemu jsou soubory používány a jak můžete upravit nastavení.

Co jsou soubory cookie?
Cookie je malá část dat, o kterou webová stránka požádá, aby Váš prohlížeč uložil do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie umožňuje, aby webové stránky zůstaly nastaveny dle Vašich preferencí pro zjednodušení následného přístupu a jejich používání.

Většina prohlížečů podporuje soubory cookie, ale uživatelé mohou nastavit prohlížeče tak, aby je neukládaly a nebo je mohou kdykoli smazat.

Jaké soubory cookie používáme?
1. Základní soubory cookie, které nám umožňují identifikovat vracející se zákazníky a jejich údaje a vy tak nemusíte zadávat stejné informace vícekrát za sebou. Také nám pomáhají pochopit pohyb návštěvníků na našich internetových stránkách, takže můžeme dále zlepšovat jeho uživatelskou přívětivost a rozvíjet poskytované služby.

2.Soubory cookie pro monitorování výkonu
Soubory cookie pro monitorování výkonu nám slouží ke shromažďování informací o používání našich webových stránek, e-shopu, reklam a dále k získání upozornění na výskyt chyb. Tyto soubory cookie mohou shromažďovat podrobné technické informace, jako je například naposledy navštívená stránka, počet navštívených stránek, na které části našich stránek jste klikli a doba strávená na našich stránkách. Přestože mohou být k těmto informacím připojeny podrobnosti, jako jsou adresy IP, údaje o doméně nebo informace o používaném prohlížeči, jsou analyzovány pouze v agregovaném tvaru s ostatními uživateli a v žádném případě se nepoužívají pro Vaši přímou identifikaci.

Tyto výše zmíněné soubory cookie používáme na našem našich stránkách k následujícím účelům:
Analýza a zlepšování výkonu služeb našich webových stránek
Monitorování chyb na našem e-shopu, které pomáhá zlepšovat naše služby

K monitorování výkonu využíváme služeb třetí strany, v tomto případě služeb Google analytics společnosti Google. (Google a ochrana osobních údajů ZDE)

Jak odmítnout nebo vymazat soubory cookie?
S používáním souborů cookie můžete, ale také nemusíte souhlasit a můžete je ve svém prohlížeči zablokovat či vymazat.
Pokud soubory cookie zablokujete nebo vymažete neovlivní to možnost využívat naše webové stránky a poskytované služby, nebudeme ale schopni obnovovat Vámi zadané předvolby nebo nastavení vytvořená na našem webu.