krátké vlasy / střední vlasy (po ramena) / dlouhé vlasy (pod ramena)

(trvalá, střih, foukání)