zaplétání 100 – 120 copánků, za každých dalších 15 copů + 10%